Курсове

ПМБА ЕООД предоставя бизнес анализ обучение и сертификация по учебните материали на Assist Knowledge Development, първи златен партньор на BCS, The Charted Institute for IT:

A4Q Service Designer qualification

BCS Foundation

BCS Practitioner

BCS Professional

Несертификационни