ПМБА ЕООД е българска компания за консултантски услуги в областта на управлението на проекти и бизнес анализа в следните насоки: електронно управление; ефективност на бизнес процесите; управленски консултации; създаване на специализиран софтуер; внедряване на готов софтуер; предоставяне на информационни услуги.

Екипът на компанията с удоволствие споделя опита и знанията си клиентите си и с ентусиазъм работи за създаването на работещи бизнес анализ екипи.

Новини

James Cadle and I (Milena Mileva) have just signed the updated contract between AssistKD and PMBA for delivering AssistKD’s courses on the territory of Bulgaria. I am grateful for the excellent course materials, for all the knowledge and support I receive to bring the BCS certification in my country. Thank you!

30.01.2020

Курсове

ПМБА ЕООД предоставя бизнес анализ обучение и сертификация по учебните материали на Assist Knowledge Development, първи златен партньор на BCS, The Charted Institute for IT:

Сертификационни курсове

Foundation level:

  Practitioner level:

  Professional level:

  Несертификационни курсове

  Предстоящи обучения

  27 – 30 юли 2020 г., София, Customer Experience Analysis, виртуален курс

  4 дневен виртуален курс. Участниците ще получат подробни учебни материали, разработени от Assist Knowledge Development. Цена на курса 1130 лв. + ДДС.  Лектор: Милена Милева

  10 – 13 август 2020 г., София, BCS Agile Business Analysis

  4 дневен професионален курс и сертификационен изпит в последния ден на обучението. Курсът се признава за 21 часа професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация. Участниците ще получат подробни учебни материали, разработени от Assist Knowledge Development. Цена на курса 1130 лв. + ДДС. Цена на изпита 720 лв. + ДДС Лектор: Милена Милева

  31 август – 3 септември 2020 г., София, BCS System Modelling Techniques with UML

  4 дневен практически курс и сертификационен изпит в последния ден на обучението. Курсът се признава за 21 часа професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация. Участниците ще получат подробни учебни материали, разработени от Assist Knowledge Development. Цена на курса 1130 лв. + ДДС. Цена на изпита 430 лв. + ДДС Лектор: Милена Милева

  14 – 17 септември 2020 г., София, BCS Requirements Engineering

  4 дневен практически курс и сертификационен изпит в последния ден на обучението. Курсът се признава за 21 часа професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация. Участниците ще получат подробни учебни материали, разработени от Assist Knowledge Development. Цена на курса 1130 лв. + ДДС. Цена на изпита 430 лв. + ДДС Лектор: Милена Милева 

  28 септември – 1 октомври 2020 г., София, BCS Business Architecture

  4 дневен професионален курс и сертификационен изпит в последния ден на обучението. Курсът се признава за 21 часа професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация. Участниците ще получат подробни учебни материали, разработени от Assist Knowledge Development. Цена на курса 1130 лв. + ДДС. Цена на изпита 720 лв. + ДДС Лектор: Милена Милева

  12 – 14 октомври 2020 г., София, BCS Modelling Business Processes

  3 дневен практически курс и сертификационен изпит в последния ден на обучението. Курсът се признава за 14 часа професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация. Участниците ще получат подробни учебни материали, разработени от Assist Knowledge Development. Цена на курса 950 лв. + ДДС. Цена на изпита 430 лв. + ДДС Лектор: Милена Милева

  Връзка с нас