BCS Business Architecture

Детайли за курса:

  • 4 дни
  • Цена на курса 1130 лв. + ДДС. Цена на изпита remote proctoring 750 лв. + ДДС
  • BCS Business Analysis

Дата:

  • 01/11/2021
  • assist logo
    За кого е курсът
    Business analysts, project managers, business managers, and business change specialists – and anyone who requires a thorough understanding of business architecture frameworks. Business Architecture is also a Analytical Skills module on the BCS (ISEB) Advanced Diploma in Business Analysis.
    Програма на курса

    The Business Architecture Domain

    • What is Business Architecture?
    • What are the drivers for using Business Architecture?
    • Architecture principles
    • Relationship between Business Architecture and other architectures
    • The business change lifecycle
    • The role of the business architect
    • Other roles involved in Business Architecture work

    Business Architecture frameworks

    • The use of views within Business Architecture
    • Key Business Architecture artefacts
    • Zachman’s architecture framework
    • TOGAF ADM (Architecture Development Method)
    • The Business Architecture Guild framework
    • The AssistKD POPIT™ model

    Motivation view of Business Architecture and the organisational view

    • Rationale for business motivation analysis
    • OMG business motivation model
    • Core values and strategy
    • The business model canvas
    • Organisational view of the business

    Capability view of Business Architecture

    • Business capabilities and business capability modelling
    • Levels of business capability
    • Defining capabilities

    Process/value view of Business Architecture

    • Services, service thinking and value propositions
    • Value stream analysis
    • Value chain analysis
    • Business process analysis
    • Value network analysis

    Information view of Business Architecture

    • The importance of the information view
    • Meta-data, data and information
    • Business information modelling

    People/competency view of Business Architecture

    • Business culture
    • Organisational structures
    • Roles, responsibilities and relationships

    Business Architecture and Business Change

    • The business change lifecycle and Business Architecture
    • Organisational memory and the use of business knowledge

    ©Assist Knowledge Development Ltd.

    Изпит

    Изпитът е писмен, затворена книга. Състои се от два вида въпроси – multiple-choice questions (секция A)  и scenario-based questions (секция B). За да вземете изпита, трябва да имате минимум 65% и минимум по 50% за всяка от секциите А и B.

    Времетраенето на изпита е 90 минути плюс 23 минути добавено време за non-native English speakers.

    Очаква се всеки момент да се добави възможност за Remote proctoring изпит във формат multiple-choice questions.

    IIBA
    Kурсът се признава за 21 часа професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация.