BCS Requirements Engineering

Детайли за курса:

 • 4 дни
 • Цена на курса 1330 лв. + ДДС. Цена на изпита remote proctoring 550 лв. + ДДС
 • BCS Business Analysis

Дата:

 • 04/04/2022
 • assist logo
  За кого е курсът
  Business Analysts, business change specialists, systems analysts and anyone who is involved in gathering, analysing, documenting and managing requirements. Requirements Engineering is also a Core module on the BCS (ISEB) International Diploma in Business Analysis.
  Програма на курса

  Rationale for requirements engineering

  • Definition of a ‘requirement’ and requirements hierarchies
  • Knowledge types
  • Requirements engineering framework: linear and Agile development

  The role of the analyst

  • Stakeholders in requirements engineering
  • Roles and responsibilities

  Requirements planning and management

  • Planning for requirements engineering
  • The business context and business case:  linear and Agile development
  •  Project initiation

  Requirements elicitation

  • Interviews: preparing and conducting
  • Workshop: planning and facilitating; roles and responsibilities
  • Techniques to elicit information and document workshop results

  Requirements elicitation – supplementary techniques

  • Observation and focus groups
  • Quantitative elicitation techniques: including surveys and document analysis
  • Scenario analysis
  • Throwaway versus evolutionary prototyping: rationale and risks
  • Suitability of elicitation techniques

  Requirements analysis

  • Organising requirements
  • Ordering and refining a backlog for Agile development
  • Assessing feasibility and aligning requirements with business goals
  • Prioritising requirements using MOSCOW
  • Checking requirements against quality criteria
  • Requirements testability and defining acceptance criteria
  • Identifying and resolving requirements conflicts

  Documenting requirements

  • Types and hierarchy of requirements
  • Documentation formats: user stories, use cases and requirements catalogue
  • Applicability to linear and Agile development

  Modelling requirements

  • Context diagrams
  • Modelling functions: use case diagrams for scope definition/re-definition
  • Modelling data: class models
  • Cross-checking use cases against class models

  Requirements validation

  • Stakeholder responsibilities in requirements validation
  • Requirements validation in linear and Agile development

  Requirements management

  • Requirements management in Agile development
   • Change through collaboration and iteration
  • Requirements management in linear development
   • Version and change control
  • Requirements traceability
  • Requirements engineering support tools
  • Requirements re-use and patterns

  Delivering the requirements

  • Approaches to solution delivery
  • Linear and iterative development approaches
  • Post deployment and benefits confirmation

  ©Assist Knowledge Development Ltd.

  Изпит

  Изпитът е наличен в два формата – писмен и  multiple choice questions, и при двата формата е затворена книга.

  Писменият изпит е подходящ само за присъствена форма на обучение.

  Multiple choice questions  форматът е наличен в изпитните центрове на Pearson Vue и като Remote proctoring.  И в двата случая е необходимо да имате 25 верни отговора от 40 възможни, за да вземете изпита. Времетраенето е  60 минути + 15 минути добавено време за non-native English speakers.

  IIBA
  Kурсът се признава за 21 часа професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация